Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Gde mogu dobiti informacije o svom satu?

Molimo da kontaktirate najbliži ovlašćeni Seiko distributivni centar. Potražite ga u odeljku Korisnički centar.

Uputstva za rad mehanizma sata dostupni su u delu Korisnički centar u odeljku Uputstva.