Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Gde se može nabaviti katalog satova?

Seikovi distributeri u različitim zemljama proizvode kataloge za područija u kojima distribuiraju satove. Budući da se ponuđeni modeli satova razlikuju od tržišta do tržišta, preporučujemo da kontaktirate ovlašćeni Seiko servisni centar ili ovlašćenog Seikovog distributera.

Korisnički centar