Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Gde se može podesiti/zameniti narukvica sata?

Preporučujemo da se obratite ovlašćenom Seiko servisnom centru ili ovlašćenom distributeru Seika kako biste podesili ili zamenili narukvicu sata. Ukoliko Vam to ne bude pogodno, obratite se osoblju radnje u kojoj je sat kupljen.