Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Gde se može zameniti baterija sata?

Kako se sat ne bi oštetio curenjem baterije, preporučujemo da bateriju zamenite odmah nakon što se isprazni. Za zamenu se obratite ovlašćenom Seiko servisnom centru ili ovlašćenom  Seikovom distributeru kako biste bateriju zamenili originalnom Seikovom baterijom.

Molimo, imajte na umu da je baterija u vreme kupovine unapred ugrađena u fabrici kako bi se pratile funkcije sata i njegove performanse. Dakle, moguće je da ova "monitorna baterija" ne garantuje da će trajati propisani broj godina.