Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Kako magnetizam utiče na rad sata?

Magnetizam može negativno uticati na preciznost sata. Važno je da sat ne ostavljate duže vreme u blizini predmeta koji emitruju magmetno zračenje.

Danas smo okruženi mnogim takvim predmetima. Konkretno, moblinim telefonima (zvučnici), televizorima, kompjuterima, tablet uređajima, fenovima za kosu, električnim brijačima i sl.

 Magnetno zračenje ovakvih predmeta može uticati na rad delova satnog mehanizma. Držanjem sata na većoj udaljenosti od 5cm od ovakvih predmeta slabi uticaj njihovog zračenja. Kada posumnjate da je na rad vašeg sata uticalo magnetno zračenje, kontaktirajte ovlašćeni Seiko servisni centar kako bi sat bio razmagnetisan.

Analogni kvarc:

Analogni kvarcni satovi mogu koristiti snagu magnetne sile kako bi pokrenuli motore za pomicanje rotora. Ovi motori su izuzetno mali i na njih lako može uticati magnetno zračenje, što utiče i na rotor. Posledica toga je da satovi mogu da zaustave ili ne održe tačno vreme. Ali, magnetizam koji ostaje unutar sata ne utiče na njegovu tačnost., ipak držite ga dalje od predmeta koji emitruju magnetno zračenje više od 5cm i vratite tačno vreme. Ako je sat bio pod uticajem izuzetno jake magnetne sile, obavezno ga razmagnetizujte.

Spring Drive:

Spring Drive satovi koriste snagu koju generiše glavna opruga dok se njena brzina kotroliše regulacionim mehanizmom. Kada na rotor regulacionog mehanizma deluje magnetizam, to uzrokuje povećanje ili gubitak vremena i utiče na preciznost sata. Ali, magnetizam koji ostaje unutar sata ne utiče na njegovu tačnost. Sat držite dalje od predmeta koji emituju magnetno zračenje bar 5cm i resetujte tačno vreme. Ukoliko je sat bio pod uticajem jake magnetne sile obavezno ga razmagnetizujte.

Mehanički:

Ukoliko je mehanički sat bio pod uticajem magnetizma on ostaje magnetizovan čak i nakon udaljavanja od predmeta koji emituju magnetno zračenje. Ako se opruga magnetizuje, oscilacija balanse biće nestabilna i to može uzrokovati kašnjenje/žurenje u preciznosti sata. Kako bi se poboljšala preciznost, sat obavezno razmagnetizujte.

Digitalni kvarc:

Generalno, magnetizam ne utiče na rad digitalnih satova jer u njima nema klasičnog mehanizma.


Mehanizam

Uticaj magnetizma 

Rešenje

DC

AC

Analogni kvarcni satovi

Zastoj

Kazaljka rotira brzo

Odmaknuti od predmeta koje emituje magnetno zračenje i podesiti tačno vreme

Spring Drive

Kasni

Ide unapred

Mehanički satovi

Kasni ili ide unapred

Kasni ili ide unapred

Ako se ne uspostavi preciznost, potreban je servis i demagnetizacija

Digitalni kvarcni satovi

Nema uticaja

Nema uticaja