Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

O preciznosti mehaničkih satova

Kakva je preciznost mehaničkih satova?

Mehanički sat pokreće opruga, i na njegov rad lako utiče okolina ili uslovi u kojima se nosi.

Preciznost mehaničkog sata se menja iz dana u dan, u zavisnosti od nekoliko faktora poput nivoa navijenosti opruge, pokreta vaše ruke, temperature, i položaja sata. Obično se označava kao "srednja dnevna stopa", koja se razlikuje za svaku vrstu mehanizma.

Shodno tome, preciznost mehaničkog sata se ne meri dnevnom brzinom, već prosečnom dnevnom stopom u toku jedne nedelje, ili deset dana kada se sat neprestano nosi. Zbog toga je preciznost mehaničkog sata naznačena "srednjom dnevnom stopom".


Koji su glavni faktori koji utiču na preciznost mehaničkog sata? 

Mehanički satovi imaju mehanizam koga pokreće snaga energije koju generiše namotana opruga, kao i sićušni metalni delovi čiji zajednički rad utiče na preciznost rada sata. Na te krhke metalne delove lako utiču faktori okoline poput temperature, gravitacije i udarca. Takođe, uslovi u kojima se sat nosi kao što su prosečno vreme nošenje sata, pokreti ruke na kojoj se sat nosi, kao i stepen namotaja opruge mogu uticati da sat žuri ili kasni.


Temperatura: Ne ostavljajte sat na mesta gde je tempretaura izuzetno niska/visoka (manje od 5 stepeni i više od 35 stepeni)

Mehanički delovi sata su od metala te imaju tendenciju da se šire i skupljaju pri promenama temperature, što utiče na njegovu preciznost. Obično pri visokim temperaturama sat kasni, a pri niskim temperaturama žuri.


Magnetizam: Držite sat dalje od magnetnih polja

Magnetizam može negativno uticati na preciznost rada mehaničkog sata. Važno je da sat ne ostavljate duže vreme u blizini predmeta koji emituju magnetno zračenje. Konkretno, zvučnici mobilnih telefona, televizora, računara ili tablet uređaja, kopče za torbe, magnetni poklopac tablet uređaja, fen za kosu, električni brijači , sve su to predmeti koji emituju magnetno zračenje.

Mehanički sat u blizini magnetnog zračenja ostaje magnetizovan čak i nakon udaljavanja od magnetnih predmeta.


Udarac: Jak udarac može uticati na preciznost rada sata

Preporučuje se da sat skinete pre bilo kakve sportske aktivnosti koja uključuje udarce. Svaki direktan udarac u zglob može uticati na rad delova mehanizma sata. Udarac pri ispuštanju sata takođe može prouzrokovati oštećenja.


Položaj: Na tačnost sata utiče i položaj u kom je ostavljen dok se ne nosi na ruci

Stopa kašnjenja/žurenja u radu mehaničkih satova neznatno varira od položaja u kom je sat ostavljen, poput položaja kada je sat  položen sa brojčanikom okrenutim na gore ili suprotno, ili kada se ostavi položen na pozicijama 12:00/3:00/6:00/9:00 sati.  To je zato što gravitacija utiče na rad mehanizma sata. Eksperimentišite sa odlaganjem sata u različitim položajima u proseku 7 do 8 sati kada ga ne nosite i proverite koliko sat žuri ili kasni u svakom od položaja. Odlaganjem sata u položaj mirovanja koji minimizira odstupanja od preciznosti u radu mehanizma možete sprečiti njegovo kašnjenje/žurenje tokom nošenja.


Šta bi trebalo da se uradi kako bi se postigla bolja preciznost?

Da biste poboljšali preciznost mehaničkog sata, preporučljivo je da navijate oprugu svakog dana u određeno vreme, čak i ako je sat sa samonavijanjem.


Navijte sat pre nošenja

Važno je da osigurate dovoljno energije mehanizmu sata navijanjem njegove opruge. Preciznost mehaničkog sata biće stabilnija ukoliko se opruga dovoljno navije. Ako se opruga odmota i time izazove pad nivoa energije, na delove sata koji kontrolišu njegovu preciznost lako će uticiti spoljni faktori.


Navijte glavnu oprugu do kraja kako biste stabilizovali preciznost

Ukoliko nosite sat koji nije potpuno navijen moguća su odstupanja u preciznosti. Da biste to izbegli preporuka je da sat nosite duže od 8h dnevno.


Koliko često treba servisirati mehanički sat?

Preporučujemo da sat odnesete u naš servisni centar jednom u tri godine radi pregleda, čišćenja, i podmazivanja delova mehanizma gde je to potrebno.