Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

O solarnom mehanizmu, njegovom punjenju i održavanju

Solarni sat se nije napunio iako je bio izložen svetlu. Da li je neispravan?

 

             

    Solarni sat se pokreće tako što konvertuje svetlosnu energiju u elekronsku energiju. Svetlosna  energija koju prima solarna ćelija (koja se nalazi ispod brojčanika) pretvara se u elektronsku energiju koja se skladišti u punjivu bateriju i koristi za pokretanje rada sata.

Za razliku od baterija za jednokratnu upotrebu kao što su suva baterija ili dugme baterija, punjiva baterija je ekološki prihvatljiva baterija. Ona se može koristiti tokom dužeg vremenskog perioda punjenjem i pražnjenjem u više navrata.

Potrebna je dovoljna količina svetlosti i dovoljno vremena kako bi se ona napunila. U slučaju da jačina svetlosti i količina provedenog vremena pod njom nisu dovoljni, postoji mogućnost  nedovoljne napunjenosti baterije i usled toga nepravilnosti u radu sata.


Okruženje pogodno za punjenjeDa biste napunili solarni sat neophodno je da ga izložite svetlosti. 

S obzirom da je svetlo u zatvorenom prostoru slabije u poređenju sa sunčevom svetlošću, neophodno je duže vreme kako bi se sat napunio. Stoga, prilikom punjenja, ostavite sat pored prozora izloženog sunčevoj svetlosti (ne dirketno na sunce kako ne bi došlo do zagrevanja) 5-6 sati jednom mesečno tako da brojčanik bude okrenut na gore kako bi solarna ćelija upijala svetlost.


Kako ga održavati?

Kapacitet ili efikasnost punjena dopunjive baterije može se postepeno pogoršati iz različitih razloga. Dugotrajnost upotrebe, uslovi korišćenja, istrošeni ili kontaminirani mehanički delovi, dotrajalo ulje, sve to može uticati na skraćivanje ciklusa punjenja baterije.

Preporuka je da sat servisirate na svake tri do četiri godine kako bi savršeno i dugotrajno funkcionisao.

Servisiranje je zdravstveni pregled za sat. Važno je proveriti unutrašnjost sata: da li su delovi podmazani uljem, da li je olabavljena zavijenost šrafova, da se nije negde zadržala rđa od prljavštine i znoja i sl. Servisiranjem se osigurava da funkcije sata i vodootpornost savršeno funkcionišu. 

Ukoliko vam je potrebno servisiranje sata, obratite se ovlašćenom Seiko servisnom centru.


Kako sprečiti da solarni sat ostane bez energije?

Pokušajte da ga obavezno izložite sunčevoj svetlosti, pored prozora recimo, nekih pet do šest sati jednom mesečno. Kada sat ne nosite, odložite ga obavezno na mesto gde će biti izložen svetlosti radi ponovonog punjenja.

Pazite da sat ne ostane bez energije, posebno u jesen ili zimu kada je sunčeva svetlost slabija i kada se sat nosi skriven ispod dugih rukava.


Šta uraditi kada kazaljka sekundi preskače u intervalu od dve sekunde ili se zaustavi?

 Preskakanja sekundare u intervalu od dve sekunde:

To je znak da je energija pothranjena u punjivoj bateriji smanjena na izuzetno nizak nivo. Kada se to dogodi, neke funkcije sata i funkcija kalendara mogu prestati da rade kod određenih kalibara. U tom slučaju napunite sat pre nego što se potpuno zaustavi.

 Sekundara zaustavljena na poziciji 15 sekundi:

Ukoliko sat ima funkciju uštede energije, ući će u mod rada uštede energije "Power Save 1", nakon što duže od 72 sata ne bude izložen izvoru svetlosti. U ovom režimu sekundara se zaustavlja na poziciji od 15 sekundi, a staju i satna i minutna kazaljka.

Kada sat bude izložen dovoljnom izvoru svetlosti 5 sekundi i duže, ponovo će prikazati trenutno vreme, nakon što sekundara nastavi sa radom.

 Sekundara zaustavljena na poziciji 45 sekundi:

Ukoliko sat ima funkciju uštede energije, ući će u režim rada "Power Save2", nakon što duže vreme nije bio izložen izvoru svetlosti. U tom slučaju će se kazaljka sekundi zaustaviti na poziciji 45 sekundi, a zaustaviće se i minutna i satna kazaljka. 

Nakon što sat dovoljno napunite, po potrebi podesite i tačno vreme.


Kada se sat potpuno zaustavi: 

Kada se kazaljke potpuno zaustave, postoji mogućnost da se punjiva baterija ispraznila. Kako biste je napunili izložite je izvoru svetlosti 5 do 6 sati pre ponovnog nošenja. Ukoliko budete nosili sat pre nego što se on u potpunosti ne napuni, može ponovo da se zaustavi. 

Prilikom punjenja sata obratite pažnju da se sat ne zagreje zbog eventualno visoke temperature.


Kada je sat potpuno zaustavljen i nakon punjenja: 

Ukoliko sat ne funkcioniše i nakon što je bio izložen izvoru svetlosti 5 do 6 sati, možda će mu ipak biti potrebna popravka.  Za popravku sata se obratite ovlašćenom Seiko servisnom centru.