Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Šta je "Kinetic"?

"Kinetic" je jedan od naših jedinstvenih mehanizama, koji ima unutarnji električni generator kojim upravlja kinetički pokret ručnog zgloba korisnika. Proizvedena električna energija se skladišti u bateriji koja se tako dopunjuje te ređe zahteva zamenu u odnosu na konvencionalnu bateriju kod kvarcnog mehanizma.

Kinetic