Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Šta je potrebno znati o GPS solarnom satu?

GPS solarni sat prima GPS signale sa GPS satelita kako bi podesio vreme i datum bazirajući se na preciznosti atomskog sata. GPS signali takođe pružaju informacije o vremenskoj zoni u kojoj se nalazite kada se vreme ili vremenska zona promene ili kada ručno podesite vreme. Prijem GPS signala troši mnogo energije. Pobrinite se da sat napunite izlažućoi ga svetlu tako da kazaljka indikatora bude u položaju "middle" ili "full". Ako je status napunjenosti prikazan kao "low" prijem signala neće započeti  čak ni sa ručnom prijemeom GPS signala.

Prijem GPS signala zavisi od lokacije i postoje mesta koja GPS signal ne može locirati. Za detalje pogledajte priručnik o kalibru.

GPS solar