Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Šta se može učiniti kada sat kasni, ili žuri previše unapred?

Preciznost sata zavisi od vrste mehanizma koji ga pokreće. Molimo da pogledate informacije navedene u uputstvima za korićenje sata a vezane za odgovarajući standard odstupanja od tačnosti njegovog mehanizma. Ukoliko imate bilo kakavih nedoumica u pogledu tačnosti sata, preporučujemo da kontaktirate ovlašćeni Seiko servisni centar ili ovlašćenog distributera. Ovlašćeni servisni centar ili distributera u vašem područiju možete naći u odeljku Korisnički centar.