Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Šta ulazi u garanciju tokom garantnog roka?

Tokom garantnog roka obezbeđena je besplatna usluga popravke/podešavanja bilo kakvih nepravilnosti na satu (mehanizmu i kućištu) i metalnoj narukvici, pod uslovom da je sat nošen i korišćen prema uputstvima iz priručnika za upotrebu. Međutim, usluga popravke/podešavanja u toku garantnog roka biće naplaćena u sledećim slučajevima

- zamena kožne, tekstilne ili silikonske narukvice

- oštećenja kućišta, stakla ili narukvice uzrokovana nepravilnom upotrebom

- oštećenja uzrokovana popravkama od strane neovlašćenih servisera 

- ogrebotine uzrokovane neadekvatnim korišćenjem sata

- problemi i štete uzrokovane prirodnim katastrofama poput požara, poplava ili zemljotresa

- kada je tekst na garantnom listu izmenjen ili kada na njemu nije naznačen datum kupovine i naziv prodajnog mesta u kome je obavljena kupovina

- kada se ne priloži garantni list

- zamena baterije


* Prilikom korišćenja usluga servisiranja sata morate priložiti garantni list