Korisne informacije

Kinetic Direct Drive

            Seiko Kinetic Direct Drive je "emotivno otelovljenje" Seikovog tehnološkog             dostignuća koje pored praktične prednosti, nudi i dodatne vrednosti             poput ekološke održivosti. Dve funkcije navijanja 

Kao i kod svih ostalih kinetičkih mehanizama, energiju satu daje pokret ruke i na taj način sat generiše električnu energiju. Međutim, kod Kinetic Direct Drive-a sat uvećava enegriju i uz pomoć dovijanja krunice.


Dve funkcije indikacije


Funkcija indikacije rezerve snage

Kinetic Direct Drive pokazuje ne samo nivo energije rezerve snage generisane pokretom, tj nošenjem sata, već i nivo energije generisane dovijanjem krunice. Tako nosilac uz pomoć ovog indikatora može tačno videti i ostetiti direktan prenos snage dovijanjem krunice na rezervu snage sata.

Kinetic Direct Drive stvara direktnu interakciju između nosioca sata i samog sata.Indikator rezerve snage

 

Raspored na brojčaniku
Zatvoreno