Katalozi
Gde mogu da nabavim uputstvo za korišćenje za moj sat?

Pretpostavlja se da je prodavac isporučio uputstvo za rukovanje za Vaš sat prilikom same prodaje sata.Ukoliko to nije učinjeno, molimo Vas da kontaktirate prodavca kod kojeg ste kupili sat. Ukoliko tako nešto nije moguće, obratite se najbližem SEIKO servisnom centru prikazanom na SEIKO svetskoj mapi. Osim toga, osobine i funkcionisanje, kao i uputstva za upotrebu za određene kalibre se mogu naći na linku dole.

Gde mogu da nabavim katalog satova?

Iako proizvodimo i izvozimo SEIKO satove, ne vršimo direktnu prodaju pojedincima bilo gde u svetu. Iz tog razloga nemamo kataloge za individualnu upotrebu. Umesto toga, distributeri u raznim zemljama kreiraju kataloge za područje na kojem posluju. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO distributera u Vašoj zemlji prikazanog na SEIKO svetskoj mapi.

Gde mogu da nabavim garantni list za moj sat?

Garantni list bi trebalo da dobijete od strane  prodavca uz kupljeni sat. Ukoliko niste dobili garantni list, molimo Vas da kontaktirate prodavca kod kojeg ste kupili sat. S obzirom da se garantni list ne može izdati dva puta, molimo Vas da ga ne zagubite dok traje garantni rok.

Druga pitanja

Za sve dalje informacije, molimo Vas da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar.