Popravke
Gde mogu da popravim svoj sat?

Preporučujemo našim klijentima da, vezano za popravke satova, kontaktiraju SEIKO autorizovane servisne centre ili SEIKO ovlašćene prodavce. Sat je vrlo složen deo opreme za preciznost, tako da se zahteva da samo jako dobro istrenirani i obučeni tehničari koji koriste specijalne alatke razvijene od SEIKO-a mogu da vrše popravke. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Gde se može izvršiti podešavanje narukvice za moj sat?

Preporučujemo da naši klijenti kontaktiraju ovlašćene prodavce za sva podešavanja narukvica. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete podešavanju narukvice, postarajte se da im saopštite tačne mere Vašeg ručnog zgloba prilikom zahteva za podešavanjem.

Gde se može zameniti baterija za moj sat?

Kako bi se izbegla šteta koju može prouzrokovati curenje baterije, veoma je važno zameniti bateriju što je pre moguće. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar i zamolite ih da oni izvrše zamenu baterije.

Gde mogu da nabavim delove za moj sat?

Obično ne vršimo direktno snabdevanje rezervnim delovima fizičkim licima bilo gde u svetu. Preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar ili SEIKO ovlašćenog prodavca kako bi se izvršila zamena odgovarajućeg dela. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Da li je mom satu neophodno podešavanje tačnosti?

Tačnost sata zavisi od tipa mehanizma koji se koristi u Vašem satu. Molimo Vas da pogledate informacije sadržane u uputstvu Vašeg sata. Ukoliko je tačnost Vašeg sata izvan standardnih opsega, preporučujemo da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar ili SEIKO ovlašćenog prodavca kako bi se izvršilo podešavanje tačnosti. Molimo Vas da kontaktirate najbliži SEIKO servisni centar prikazan na SEIKO svetskoj mapi.

Druga pitanja

Za sve dalje informacije, molimo Vas da kontaktirate SEIKO autorizovani servisni centar.