SEIKO 5 SportsSvi Sports modeli

Mehanički automatic
SRPB13K1

Mehanički automatic
SRPB73K1

Mehanički automatic
SRPB74K1

Mehanički automatic
SSA329K1

Mehanički automatic
SRP557K1

Mehanički automatic
SRPA53K1

Mehanički automatic
SRPB15K1

Mehanički automatic
SRPA87K1

Mehanički automatic
SRPB17K1

Mehanički automatic
SRPA69K1

Mehanički automatic
SSA335K1

Automatic with 24-Hour Indicator
SSA297K1

Automatic with 24-Hour Indicator
SSA281K1

Mehanički automatic
SRPB19K1

Mehanički automatic
SRPA58K1

Mehanički automatic
SRPB21K1

Mehanički automatic
SRPB40K1

Mehanički automatic
SRPB23K1

Mehanički automatic
SRPB25K1

Mehanički automatic
SRPB29K1

Mehanički automatic
SRPB27K1

Mehanički automatic
SRPB31K1

Mehanički automatic
SRPB32K1

Mehanički automatic
SRPB33K1

Mehanički automatic
SRPB35K1

Mehanički automatic
SRPB37K1

Mehanički automatic
SRPB39K1

Mehanički automatic
SRP729K1

Mehanički automatic
SRP795K1

Mehanički automatic
SKZ229K1

Mehanički automatic
SNZF15K1

Mehanički automatic
SNZF17K1

Mehanički automatic
SRP555K1