SEIKO 5 SportsSvi Sports modeli

Mehanički automatic
SRP557K1

Mehanički automatic
SRP729K1

Mehanički automatic
SRP795K1

Mehanički automatic
SKZ229K1

Mehanički automatic
SNZF15K1

Mehanički automatic
SNZF17K1

Automatic with 24-Hour Indicator
SSA297K1

Automatic with 24-Hour Indicator
SSA281K1

Mehanički automatic
SRP555K1