SEIKO 5Svi modeli

Mehanički automatic
SNXS73K1

Mehanički automatic
SNKK17K1

Mehanički automatic
SNKE04K1

Mehanički automatic
SNKE01K1

Mehanički automatic
SNKG93K1

Mehanički automatic
SNX809K1

Mehanički automatic
SNXS77K1

Mehanički automatic
SNKK07K1

Mehanički automatic
SNXS79K1