Istorija

ph_history

Istorija

Landmarks in Time

Priče koje govore o Seiko-u.

Our Achievements

Pronalasci koji su promenili istoriju merenja vremena.

Awards

SEIKO-ve tehnološke inovacije i dizajn  priznate su  sa mnogim nagradama od strane  naših vodećih industrijskih vlasti.

Our Heritage

Istorijat  jedinog proizvodjača u časovničarstvu, sa kompletnom sopstvenom  proizvodnjom.