Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

Kinetic Direct Drive

SEIKO Kinetic Direct Drive je oličenje SEIKO-ve emotivne tehnologije. Ona nudi dodatne vrednosti, uz ekološke i praktične prednosti, svakom Seiko Kinetic satu.

Dve funkcije navijanja

Kao i u svim postojećim Kinetic mehanizmima , i kod ovog kinetika, osoba koja nosi sat  automatski generiše električnu energiju, pokretima ruke. Kod Kinetic Direct Drive-a, međutim, energija se može uvećati i pomoću navijanja ključa.

Dve funkcije indikacije

Kinetic Direct Drive pokazuje ne samo energiju koja se drži u rezervi , već i nivo energije koja se uvećava kada osoba koja nosi sat navija sat putem ključa. Nosilac može videti i osetiti, u realnom vremenu, direktan prenos moći od svojih namotaja ključa na rezervu snage.

Kinetic Direct Drive stvara direktnu interakciju između nosioca sata i samog sata.

Funkcija prikazivanja rezerve snage u realnom vremenu

Power Reserve Indicator Function

Raspored na brojčaniku

Real-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator FunctionReal-time Power Indicator Function

Számlap elrendezés

Dial Layout

Film

Ovde je prikazan film o funkcionisanju sata Kinetic Direct Drive. Kliknite na link ispod!