Spring Drive

ph_springdrive

1977. mladi SEIKO inženjer se počeo pitati kako da ostvari san o „večnom satu“. U svojoj viziji je imao: sat koji se navija preko glavne opruge sa tačnošću od jedne sekunde na dan, preciznost koju samo najbolji elektronski satovi na svetu mogu da obezbede. Ovaj inženjer, Jošikazu Akahane, bio je uporan i veoma posvećen čovek. Bilo mu je potrebno 28 godina, nebrojeno pokušaja i preko 600 prototipova, da bi konačno on i njegov tim uspeli u otkriću ove, u svakom segmentu umetnosti časovničarstva, nove tehnologije. 2005. SEIKO Spring Drive je došao na svet.

Spring Drive Chronograph

Četiri glavne osobine Spring Drive-a

Preciznost, pouzdanost i dugotrajnost Spring Drive-a su omogućene napretkom u četiri ključne oblasti luksuznog časovničarstva.

Visoka preciznost

Trisinhroni regulator kontroliše i oslobađa mehaničku, električnu i elektromagnetnu energiju generisanu od strane glavne opruge. Ona zamenjuje uspinjaču i, sa svojim pokretanjem u jednom smeru, bitno je stabilnija, dugotrajnija i preciznija. Spring Drive je precizan do 1 sekunde na dan.

Klizeci pokret

S obzirom na to da mehanizam nema uspinjaču, sav pokret u njemu je kružni, jednosmerni, dozvoljavajući kazaljkama da se kreću konstantno jedinstvenim klizećim pokretom. Spring Drive je jedini sat na svetu koji izražava prirodni i neprekidni protok vremena.

Velika rezerva snage

Glavna opruga nove generacije isporučuje više snage, i to tečnije i duže. Specijalna legura, razvijena u SEIKO fabrici, ne samo što generiše povećanu snagu, već je i postojana i visoko otporna na toplotu i koroziju. Spring Drive ima rezervu snage od 72 sata, čak i ukoliko se neprekidno koristi funkcija hronografa.

Brzo navijanje

1959. SEIKO je izumeo originalnu komponentu mehanizma za navijanje mehaničkog sata, „magičnu polugu“. Ona je povećala efikasnost automatskog mehanizma za navijanje, korišćenjem energije koju stvara svaki otklon rotora, i to u oba smera. Direktnim postavljanjem na osovinu rotora, novoosmišljeni sistem „magične poluge“ isporučuje efikasniji prenos snage nego ikada do sada.

 

Mehanizam

ph_mechanism_b

Izvor energije

Jedini pogon snage je glavna opruga.

Prenos

Snaga glavne opruge se prenosi preko lanca zupčanika na kazaljke i na trisinhroni regulator.

Regulacija

Trisinhroni regulator kontroliše brzinu klizećeg točka i kazaljki uz pomoć elektromagnetnog kočenja.

Tri ključne inovacije

Trisinhroni regulator

Razvijen od strane SEIKO namenski za Spring Drive, trisinhroni regulator.

ph_threekeyinnovations_b

1. Kontroliše mehaničku energiju glavne opruge.
2. Pretvara mali deo ove energije u elektricitet kojim se napaja kvarcni kristal.
3. Stvara magnetnu silu koja reguliše brzinu kretanja klizećeg točka.

Navedene tri forme energije daju ovom regulatoru prefiks „tri“ u svom nazivu.

Glavna opruga

SEIKO je razvio novu visoko-elastičnu leguru „SPRON 510“ za izradu glavne opruge.

SPRON 510* je SEIKO-va jedinstvena legura koja predvodi industriju i isporučuje povećanu snagu i tačnost.

*SPRON je registrovano zaštićeno ime kompanije SEIKO Instruments Inc.

Magična poluga

Magična poluga je jedinstveni sistem navijanja koji je prvi razvio SEIKO 1959.

U Spring Drive-u, novi sistem magične poluge, postavljen direktno na osovinu rotora, omogućavao je veću efikasnost i skraćivao period navijanja što je rezultiralo većom rezervom snage.

Spring Drive Chronograph

SEIKO Spring Drive obezbeđuje savršenu platformu za luksuzno časovničarstvo, zbog toga što se proteklo vreme meri precizno, a ne zaokruživanjem na najbližu vrednost. Sa tačnošću od jedne sekunde na dan, sa trajanjem od 12 sati, sa vertikalnom spojnicom i stubnim točkom za precizniji odogovor dugmadi, ovo je jedan od najboljih hronografa na svetu. Ručno sastavljen, sa 416 delića, 50 rubina, 140 mesta za podmazivanje i 5 različitih korišćenih maziva, Spring Drive Chronograph ima rezervu snage od 72 sata, čak i kada je hronograf u neprekidnoj upotrebi.

Klizeći pokret kazaljki

ph_glidemotionhand_b

Sekundara hronografa se kreće klizećim pokretom i meri do 12 sati.  Zaustavlja se precizno na pritisak dugmeta, a ne na najbližem sekundnom podeoku ili desetinki sekunde.

Spring Drive Chronograph je jedini sat koji sa preciznošću može meriti prirodni i neprekidni protok vremena.

 

Vertikalna spojnica i stubni točak

ph_verticalclutch

Vertikalna spojnica

Vertikalna spojnica isporučuje visoku preciznost za rad hronografa, tako da sekundara hronografa nikad ne odskoči pri svom startovanju. Ovo omogućava nivo preciznosti (jedan sekund na dan) koji daleko premašuje bilo koji drugi luksuzni hronograf.

ph_columnwheel

Stubni točak

Spring Drive Chronograph je opremljen stubnim točkom za maksimalnu stabilnost mehanizma za prekidanje. Ova 8-stubna komponenta kontroliše funkciju hronografa sa nepogrešivom preciznošću i omogućava maksimalno trajanje i pouzdanost.

 

Dvostepeni sistem

ph_twostepsystem_b

Preciznost i tačnost u merenju hronografa se obezbeđuje sistemom dvostepenog pritiska dugmeta.Blagi otpor na polovini hoda i potvrdni čvrsti „klik“ daju sigurnost operateru da u pravom trenutku pokrene ili zaustavi hronograf.