VITANOV DOO BEOGRAD PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBE I USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Skraćeno poslovno ime: VITANOV DOO BEOGRAD

Matični broj: 07532563

PIB: 101511935

Adresa: Južni bulevar 37, Vračar, Beograd, Republika Srbija

Zakonski zastupnik: Ana Vitanov 

Kontakt email: office@vitanov.rs

Kontakt telefon: +381 11 2444326